QQ网名  |  soku9.com提供QQ个性签名 QQ情侣网名繁体字网名
首 页QQ分组设计 QQ分组名称 QQ头像非主流
当前位置:QQ网名非主流头像:

超多型男素女非主流QQ头像快乐在不断加载

作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2010-02-18 00:51:45    点击收藏到QQ书签   添加到百度搜藏 添加到百度搜藏

非主流QQ个性头像,使用方法很简单, 就是把喜欢的非主流QQ头像保存到 电脑桌面上,然后在你的QQ面板里找到 点击一下你的→QQ头像,然后QQ就弹出了一个 个人信息的资料对话框,→再次点击 →更换头像 →选择“本地上传” 然后找到你刚才保存到电脑桌面上的QQ头像,最后点“确定”,OK 大功告成,你的个性头像就出现在你的QQ里面了。你的朋友也可以看到你的QQ头像哦。。。。 不过有个条件必须说明的:只有QQ会员或QQ等级在16级以上的用户(一个太阳以上)才可以使用qq自定义头像,如果你不是QQ会员,那就只能等QQ升级到16级咯,如果连16级也达不到,那么就只能选择腾讯系统自带的其他QQ头像了。。。。

网为广大Q友提供的超多型男素女快乐在不断加载,希望大家能够喜欢!

 非主流QQ个性头像_www.qzoner.com 非主流<a target=QQ头像_www.Qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805145430.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/>

潮人非主流<a target=QQ头像_www.qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805146997.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> 非主流<a target=QQ头像_www.qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805146906.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> 非主流<a target=QQ头像_www.qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805146397.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/>

潮爆非主流<a target=QQ头像_www.qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805146516.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/>  型男素女非主流<a target=QQ头像_www.qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805146499.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/>

非主流<a target=QQ头像_www.qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805147376.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> 非主流<a target=QQ头像_www.qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805147532.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> 非主流<a target=QQ头像_www.qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805147909.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/>

非主流个性头像_www.qzoner.com 非主流<a target=QQ头像_www.qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805147472.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> 

非主流<a target=QQ头像_www.Qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805148778.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> 非主流<a target=QQ头像图片_www.qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805148817.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/> 非主流<a target=QQ头像_www.qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805148895.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/>

非主流<a target=QQ头像_www.qzoNer.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805148234.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/>  非主流<a target=QQ头像大全_www.qzoner.com" width="100" border="0" src="/QQ/UploadPic/2010-2/201021805148367.jpg" onload="return imgzoom(this,550);" onclick="javascript:window.open(this.src);" style="cursor:pointer;"/>

男人是多么的可笑,可笑的以為自己很高尚、不過是虛偽的代表。

更多时尚潮流男女非主流头像,请点击下一页查看O(∩_∩)O哈哈~

1 本站有非常多的非主流QQ闪动头像,记得和你的QQ好友一起分享 :)呵呵

Tags:

作者:QQ网名
  • 好的评价 如果您觉得此QQ好,就请您
      0%(0)
  • 差的评价 如果您觉得此QQ差,就请您
      0%(0)

QQ评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论

推荐